Železniční síť je jako živý organismus. Čím rychleji ji osekáváme, tím rychleji umírá.

Muzeum vlakové pošty

16.06.2013 14:30

Na víkendové jízdy parním vlakem na lokálce z Vranovic do Pohořelic a prohlídku historického poštovního vozu se mohou brzy těšit občané z Pohořelic a okolí. U příležitosti Slavností města Pohořelice pořádá Společnost moravských okresních drah v sobotu a neděli 15. a 16. června již druhý ročník Pohořelického parního víkendu. Letošní novinkou bude výstava soukromého Muzea vlakové pošty, instalovaná v historickém poštovním voze. Budete si jej moci prohlédnout v celou sobotu 15. června a v i v neděli 16. června do 14 hodin na vlakovém nádraží v Pohořelicích, v neděli od 14:30 do 19:00 také v žst. Vranovice.

Expozice Muzea vlakové pošty co nejvěrněji napodobuje běžný pracovní den v poštovním voze a oživuje tak romantiku a krásu již zaniklé profese. Vlaková pošta byla totiž v České republice zrušena. Výstava je doplněna množstvím dobových dokumentů a fotografií a provází ji odborný výklad a simulace činností osádky vlakové pošty.
„Příští rok v květnu uplyne přesně 15 let od okamžiku, kdy na české koleje vyjela poslední vlaková pošta. Protože si myslíme, že by tato, pro nás, kteří jsme ji vykonávali, ta nejkrásnější profese neměla upadnout v zapomnění, rozhodli jsme se zakoupit historický poštovní vůz typu Rybák a instalovat v něm soukromé muzeum brněnského fotografa a bývalého pracovníka vlakových pošt Petra Študenta,” uvedl jednatel Společnosti moravských okresních drah Marek Tomek. Poštovní vůz byl vyroben v roce 1949 v podniku Tatra, n.p. Kolín, léta sloužil pod domovskými stanicemi Praha-Těšnov a Praha-Střed, než jej v roce 1993 Česká pošta dráhy vyřadila z provozu.

„Vůz bychom chtěli zrestaurovat do podoby, v jaké jezdil koncem osmdesátých let, ke konci své poštovní kariéry,” svěřil se se svými plány Marek Tomek. Nakolik se tento záměr daří naplňovat, mohou již brzy posoudit návštěvníci muzea při jeho prohlídce.

Další zajímavosti o poštovním voze najdete na webu www.postovni-vuz.cz
text: Yvonne Konečná za spolupráce Marka Tomka

Zpět