Železniční síť je jako živý organismus. Čím rychleji ji osekáváme, tím rychleji umírá.

Pohořelický parní víkend

16.06.2012 08:50

Na víkend 16. a 17. června se sešlo hned několik různých akcí s železniční tematikou. Jednou z nich byl i Pohořelický parní víkend, na který jsem vás zval i prostřednictvím těchto stránek. Pro ty, co se na akci z všemožných důvodů nemohli podívat, přinášíme nyní krátkou reportáž.

Zatímco samotné jízdy s parními lokomotivami po lokálce Vranovice – Pohořelice se konaly až o víkendu, plánování akce a přípravy musely začít již mnohem dříve. Kromě shánění vhodných lokomotiv, výběru termínu a podobně vyvstal i další problém v podobě změny kategorie regionální dráhy Vranovice – Pohořelice vlečku. Tím pádem museli oba naši dopravci, České dráhy, a.s. i MBM Rail, s.r.o podstoupit náročné administrativní úkony v časové tísni, především se správcem vlečky, Správou železniční dopravní cesty s.o., vyjednat a podepsat smlouvu o přístupu na vlečku. SŽDC, s.o. si ke všemu mohla určit prakticky jakékoli poplatky za dopravní cestu, protože cenové podmínky přístupu na vlečku nepodléhají regulaci Ministerstva financí, čehož samozřejmě využila a poplatky tak byly ještě vyšší než u regionálních drah bez pravidelného provozu. V podstatě se jednalo o částku 200,- Kč za kilometr.

Nicméně i přes toto nepříjemné překvapení se akce uskutečnila. Dalším problémem bylo také sehnat nákladní vozy, aby mohl vyjet večerní fotovlak. I přes to, že v Pohořelicích stojí volné vozy řady Eas-u k nakládce pro společnost HULMAN-Kovošrot, ČD Cargo trvalo na zaplacení a přistavení jiného vozu, a to až z Brna. Tyto všechny problémy se však podařilo překonat a můžeme se již ohlédnout za samotnou jízdou. Soupravu z Brna Dolního nádraží navezla motorová lokomotiva Faur rumunské výroby, která zůstala jako statický exponát v žst. Vranovice. Zde se těšila zájmu náhodných cestujících i účastníků akce, protože se jedná o lokomotivu na našich kolejích běžně nevídanou.

První vlak odjížděl z Vranovic okolo sobotní deváté hodiny ranní a byl následován přes den dalšími třemi páry osobních vlaků a zmíněným fotovlakem. Osobní vlaky byly tvořeny parní lokomotivou BS 200 (213.901) Klubu přátel kolejových vozidel Brno, dvěma přívěsnými vozy (Blm a Bix) a motorovým vozem řady M 240.0113“Singrovka“. Na prvním a posledním vlaku jel také služební vůz Daa-k a osobní vůz s expozicí modelového kolejiště přátel z KŽM Brno. Vzhledem k pěknému počasí byla i velmi četná účast, takže žádný vlak rozhodně vzduch nevezl, naopak, všechny byly velmi slušně zaplněny a někdy se i stálo, o čemž svědčí přiložené ilustrační fotky. Především maminky s dětmi využily možnost sobotního ježdění, což pořadatelé kvitovali s povděkem, neboť hlavně pro ty nejmenší fanoušky železnice se sobotní ježdění organizovalo.

V Pohořelicích na nádraží byl otevřen bufet a také zde zvědavci mohli obdivovat zbrojení lokomotivy vodou z cisterny dobrovolných hasičů SDH Vranovice. Pro návštěvníky bylo také velmi atraktivní sledovat také zbrojení lokomotivy uhlím, které bylo netradičně svěřeno nakladači místní firmy HULMAN-Kovošrot, o které jsme se již zmiňovali a která je také jediným subjektem využívajícím pravidelně nákladní dopravu na dráze. Díky osobní snaze pana Josefa Hulmana se mohl celý víkendový program uskutečnit.

V neděli pak již byl vypraven přímý vlak z Brna, doplněný o jeden vložený pár vlaků z Pohořelic do Vranovic a zpět. Vyjíždělo se krátce po poledni a zpět na hlavní nádraží vlak přisupěl krátce před půl osmou. Souprava ve složení sedmi přípojných vozů Rybák a vozu Dsd, který plnil úlohu mobilní občerstvovny, byla vedena parní lokomotivou Českých drah řady 433.001 Skaličák. Ve vlaku bylo možno také potkat cestující v dobových kostýmech, například pana továrník s rodinou a dětmi nebo jeho tajná milenku a vyfotografovat se s nimi. Organizátor celé akce, občanské sdružení Klub přátel lokálek, by Pohořelickým parním víkendem rádo založilo tradici i pro další léta.

Nyní je nutno dotáhnout do úspěšného konce soudní spor s Ministerstvem dopravy o opětovné administrativní zařazení dráhy zpět do kategorie dráha regionální, což by snížilo nejen ceny za použití dopravní cesty, ale především zabránilo zrušení dráhy. Všem, kteří se akce zúčastnili, děkujeme a doufáme, že se vám parní jízdy líbily a těšíme se na viděnou na některých příštích akcích.

  • Michal Jaroš, Marek Tomek
Zpět