Železniční síť je jako živý organismus. Čím rychleji ji osekáváme, tím rychleji umírá.

Výkolejky z Pohořelic

23.09.2012 12:00

Jak jistě víte, i přes běžící právní přezkum došlo v květnu tohoto roku ke změně právního stavu dráhy, dráha byla rozhodnutím DÚ převedena z kategorie dráhy regionální do kategorie vlečka. V důsledku těchto, pro další osud dráhy neblahých rozhodnutí, došlo koncem června k demontáži  přejezdového zabezpečovacího zařízení z trati v km 5,688 a tří výkolejek v dopravně Pohořelice.

Díky úsilí zájemců o historii železnice z Chornického železničního klubu, z.s. se podařilo všechny tři demontované, historicky cenné, výkolejky odkoupit a uchovat pro budoucnost v muzejních sbírkách.

I když samozřejmě není možno souhlasit s cílenou devastací příslušenství dráhy, je nutno vyslovit upřimný dík za uchování každého exponátu, který dokumentuje úroveň technického umu našich dědů a pradědů.

Více informací celé "akci výkolejky" se může te dočíst na uvedeném odkaze.

Zpět