Železniční síť je jako živý organismus. Čím rychleji ji osekáváme, tím rychleji umírá.

Děkujeme

Chtěli bychom poděkovat níže uvedeným osobám a subjektům za podporu, kterou poskytují naší snaze o zachování provozu na dráze:

  • panu Josefu Hulmanovi - jednateli společnosti HULMAN-Kovošrot, s.r.o. za finanční podporu našich aktivit,
  • společnostem Rybníkářství Pohořelice, a.s., KLEMPEX P + K, s.r.o., Vranovice a panu Mgr. Oldřichu Vybíralovi za sponzorský dar,
  • paní Aleně Bilavčíkové, paní Markétě Vodákové, a paní ing. Romaně Klívarové za pomoc s propagací jízd a za pomoc s předprodejem jízdenek,
  • paní Dagmar Humpolíkové, paní Veronice Schallenbergerové a panu Renému Flašarovi za propagaci našich aktivit v tisku,
  • paní Yvonne Konečné za pomoc s propagacemi našich jízd,
  • panu Petrovi Štastnému za propagaci našeho webu,
  • panu Lukáši Růžičkovi za videodokumentaci jízd na dráze,
  • Sboru dobrovolných hasičů Vranovice a profesionálním hasičům z Pohořelic, za hašení žížně naší mašinky,
  • všem, kteří se na našich akcích svezli, protože tím dali najevo, že jim osud lokálky není lhostejný.